وجود 9 درصد از جمعیت تهران در بافت فرسوده

مطلب و یا خبر وجود 9 درصد از جمعیت تهران در بافت فرسوده از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ساختمان های مس ی در محلات دارای بافت فرسوده بیش از دو برابر میانگین شهر تهران است، افزود: 9 درصد از جمعیت شهر در 56 محله که دارای بافت فرسوده هستند،…

اطلاعات