برنامه مشترک ایران و فائو برای حفاظت و توسعه پایدار جنگل ها

مطلب و یا خبر برنامه مشترک ایران و فائو برای حفاظت و توسعه پایدار جنگل ها از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: بیست و چهارمین نشست بین المللی کمیته جنگل داری فائو با عنوان گفتمان سطح بالا درباره جنگل ها و اه توسعه پایدار، با حضور بیش از ۱۲۰ کشور از جمله ایران در رم آغاز شد.