بازداشت خواننده پاپ با دستور قاضی کیفری یک استان تهران

مطلب و یا خبر بازداشت خواننده پاپ با دستور قاضی کیفری یک استان تهران از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
س.ح از خوانندگان پاپ ایرانی به علت شکایات از وی به دستور مقام قضائی بازداشت شد.

آخرین اخبار