هیچ یک از مدیران وزارت صنعت تاکنون دستگیر نشده اند

مطلب و یا خبر هیچ یک از مدیران وزارت صنعت تاکنون دستگیر نشده اند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رییس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: هیچ یک از مدیران وزارت صمت تا کنون دستگیر نشده اند.

آخرین جستجو ها