تغییر ساعت کاری چقدر مصرف برق را کاهش داد؟

مطلب و یا خبر تغییر ساعت کاری چقدر مصرف برق را کاهش داد؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران گفت:مصرف برق روز به روز در حال افزایش است و بر این اساس تصمیم مدیریت باز در کشور و استان تهران اعمال شده است.