«حقوق ماهیانه محمد حبیبی قطع شد»

مطلب و یا خبر «حقوق ماهیانه محمد حبیبی قطع شد» از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
«خدیجه پاک ضمیر» همسر محمد حبیبی فعال صنفی معلمان درباره ی وضعیت کاری آقای حبیبی از توقف حقوق ماهیانه ی وی خبر داد و گفت: در آ ین حکم کارگزینی که زدند به نوعی حقوق ماهیانه ی ایشان را قطع د. خانم…

آخرین جستجو ها