پروتز مفاصل افزایش قیمت نداشته اند/کمبود پروتز زانو نداریم

مطلب و یا خبر پروتز مفاصل افزایش قیمت نداشته اند/کمبود پروتز زانو نداریم از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مشاور بهداشت و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه پروتزهای زانو و لگن افزایش قیمت نداشته اند، گفت: مراکز درمانی مانند گذشته، پروتزهای زانو را در اختیار داشته و بیماران از این لحاظ با…