31 مرداد اخبار خوبی در حوزه هوایی نیروهای مسلح منتشر می شود

مطلب و یا خبر 31 مرداد اخبار خوبی در حوزه هوایی نیروهای مسلح منتشر می شود از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دفاع گفت: ۳۱ مردادماه خبرهای خوبی درباره دستاوردهای دفاعی به خصوص حوزه هوایی خواهیم داشت.

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها