ایران در وضعیت نفت در برابر غذا قرار نمی گیرد/در شرایط ویژه باید به موازنه قوا متوسل شویم/ایران باید بتواند از تمام قدرت های جهان استفاده کند/باید در شعارهای خود تغییر ایجاد کنیم

مطلب و یا خبر ایران در وضعیت نفت در برابر غذا قرار نمی گیرد/در شرایط ویژه باید به موازنه قوا متوسل شویم/ایران باید بتواند از تمام قدرت های جهان استفاده کند/باید در شعارهای خود تغییر ایجاد کنیم از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آرمان شرق احسان اسقایی: سفر اخیر علی اکبر ولایتی به روسیه و اعلام این خبر که ایران و روسیه با یکدیگر رابطه استراتژیک برقرار خواهند کرد، موجب شده که دستاوردهای این سفر از منظر رسانه ها مورد بررسی قرار گیرد.…

آخرین جستجو ها