دختران شین آباد در مقابل ساختمان ریاست جمهوری

مطلب و یا خبر دختران شین آباد در مقابل ساختمان ریاست جمهوری از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تهران (پانا) - دختران شین آبادی با در مقابل ساختمان ریاست جمهوری خواهان حق درمان شدند.

اطلاعات