تاریخ چنین رقمی را به خود ندیده است/ مگر دنیا به آ برسد که نفت 300 دلار بشود

مطلب و یا خبر تاریخ چنین رقمی را به خود ندیده است/ مگر دنیا به آ برسد که نفت 300 دلار بشود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شهروز برزگرکلشانی گفت: «دو کشور و روسیه اگر به تفاهماتی برسند می توانند شرایط را به گونه ای پیش ببرند که قیمت نفت به حدود بشکه ای 300 دلار برسد، اگر دیدار پوتین و ترامپ چنین دستاوردی داشته باشد،…