گاردین | ماجرای سرقت ادبی از بورخس بالا گرفت

مطلب و یا خبر گاردین | ماجرای سرقت ادبی از بورخس بالا گرفت از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: پرونده نویسنده ای که یکی از داستان های «خورخه لوئیس بورخس» را بلندتر و به نام خود منتشر کرده، باز هم به دادگاه می رود.

آخرین جستجو ها