توصیه «نشنال اینترست» به رسانه های یی درباره گرو منافقین

مطلب و یا خبر توصیه «نشنال اینترست» به رسانه های یی درباره گرو منافقین از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نشریه یی به رسانه های این کشور توصیه کرد اگر می خواهند دوباره مشکلات جنگ با عراق برای یی ها تکرار نشود، به حمایت از گرو منافقین پایان دهند.