زیرساخت های اشتغال روستایی در استان قزوین تقویت شود

مطلب و یا خبر زیرساخت های اشتغال روستایی در استان قزوین تقویت شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: رویکرد و هدف گذاری در مناطق محروم باید در جهت تقویت زیرساخت های اشتغال روستایی باشد و ظرفیت ها شناسایی شود.

آخرین جستجو ها