ستاره محبوب پرسپولیس رکورد نقل و انتقالات را جابجا می کند؟

مطلب و یا خبر ستاره محبوب پرسپولیس رکورد نقل و انتقالات را جابجا می کند؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تمدید قرارداد وحید ی با پرسپولیس ممکن است رکورد نقل و انتقالات تابستانی را جابجا کند.

آخرین جستجو ها