| مشهر: برخی از مسئولان نظام به محافظ شخصی نیاز ندراند

مطلب و یا خبر | مشهر: برخی از مسئولان نظام به محافظ شخصی نیاز ندراند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مشهر گفت: در نظام مقدس اگر ی و چند مسئول رده بالا را استثنا قرار دهیم ی به محافظ نیاز ندارد.

آخرین جستجو ها