حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه تاسیسات گردشگری اردبیل

مطلب و یا خبر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه تاسیسات گردشگری اردبیل از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
استاندار اردبیل گردشگری را محور اصلی توسعه استان اردبیل برشمرد و گفت: در راستای رونق هر چه بیشتر گردشگری در استان از فعالیت های سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری در استان…