آثار و برکات زیارت رضا(ع)/ فراهم شدن توشه آ ت با زیارت هشتم

مطلب و یا خبر آثار و برکات زیارت رضا(ع)/ فراهم شدن توشه آ ت با زیارت هشتم از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حوزه و با اشاره به فضائل و آثار زیارت رضا(ع) گفت: اگر انسان رضا(ع) را با معرفت زیارت کند وجودش از طوفان‏ های سخت زندگی رها، دل او از غم و صفات ناپسند زدوده و توشه‏ اش براى سفر آ ت فراهم خواهد شد.

آخرین اخبار