به خواسته های مشروع مردم عراق باید سریعا پاسخ داده شود

مطلب و یا خبر به خواسته های مشروع مردم عراق باید سریعا پاسخ داده شود از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جریان حکمت ملی عراق با حضور در نشست سران احزاب عراق تاکید کرد که تشکیل ت اکثریت ملی تنها را ار حل مشکلات عراق است.

آخرین اخبار