آرایشگاه های مردانه نرخ مصوب ندارند

مطلب و یا خبر آرایشگاه های مردانه نرخ مصوب ندارند از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران ضمن تاکید مجدد بر ممنوع بودن خالکوبی و سولاریوم آرایشگاه های مردانه، گفت: اخیرا مدل های غیر عرف مو و متضاد با موازین شرعی و فرهنگی جامعه مد نشده و مدل های کوتاهی در اکثر آرایشگاه ها طبق ژورنال اتحادیه انجام می شود.