سلطان سکه حکم گرفته بود و با اعمال نفوذ آزاد شد | بررسی پرونده ۵۰ یدار سکه

مطلب و یا خبر سلطان سکه حکم گرفته بود و با اعمال نفوذ آزاد شد | بررسی پرونده ۵۰ یدار سکه از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه وحید مظلومین معروف به سلطان سکه سال ۹۱ به محکوم شده بود و با اعمال نفوذ از مجازات رهایی یافت، گفت: نیروی انتظامی در حال بررسی پرونده ۵۰ نفر از یداران عمده سکه بهار است.

آخرین جستجو ها