پرداخت بهای برق مشترکان پرمصرف با نرخ تمام شده

مطلب و یا خبر پرداخت بهای برق مشترکان پرمصرف با نرخ تمام شده از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: الگوی مصرف برای نقاط مختلف کشور تعریف می شود و نرخ برق مشترکانی که از این الگو پیروی نکنند به قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد.

آخرین جستجو ها