فروشنده نامزد جوایز آسیا شد

مطلب و یا خبر فروشنده نامزد جوایز آسیا شد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی در شاخه بهترین نامه نامزد جوایز آسیا (afa) شد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها