ت و مع ن بر سرتامین آب دمشق به توافق رسیدند

مطلب و یا خبر ت و مع ن بر سرتامین آب دمشق به توافق رسیدند از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: مقام های روز چهارشنبه از توافق درباره تعمیر تاسیسات آبرسانی و تامین آب آشامیدنی دمشق با گروه های معارض در منطقه 'وادی بردی' خبر دادند.

آخرین جستجو ها