ابهام در قرارداد ایرباس ها در صورت وضع تحریم های جدید/ تأکید مسئولان ایرباس به «هماهنگی با قانون گذاران »

مطلب و یا خبر ابهام در قرارداد ایرباس ها در صورت وضع تحریم های جدید/ تأکید مسئولان ایرباس به «هماهنگی با قانون گذاران » از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شرایط مالی قرارداد ایران با کمپانی های سازنده هواپیما به ویژه ایرباس، پس از روی کار آمدن ترامپ به عنوان جمهوری خواهان و از منتقدان در صورت اعمال تحریم های جدید موضوعی است که از سوی دو طرف محرمانه تلقی شده و شفاف سازی نمی شود.

آخرین اخبار