امارات دادگاه گردشگری راه اندازی می‎کند

مطلب و یا خبر امارات دادگاه گردشگری راه اندازی می‎کند از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون نخست امارات دستور راه اندازی دادگاه گردشگری در این کشور را صادر کرد.

آخرین جستجو ها