مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد حل شود

مطلب و یا خبر مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد حل شود از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس مجلس شورای ی با تاکید بر رفع مشکلات بازنشستگان صندوق فولاد گفت:باید تدبیری برای رفع مشکل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه سنواتی اتخاذ کرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها