مخالفت با رای سرنوشت ساز

مطلب و یا خبر مخالفت با رای سرنوشت ساز از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هیئت رئیسه مجلس رای شهریاری را که موافق انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت بود، لحاظ نکرد تا تولیت سلامت در وزارت رفاه بماند.

آخرین جستجو ها