دیدار نمایندگان ترکیه و روسیه در خصوص مذاکرات آستانه

مطلب و یا خبر دیدار نمایندگان ترکیه و روسیه در خصوص مذاکرات آستانه از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان ترکیه و روسیه با برگزاری دیداری آ ین تحولات مربوط به نشست پیش روی آستانه که در خصوص روند صلح خاورمیانه است را بررسی د.

آخرین جستجو ها