تشکیل کمیته هـایی بـرای حـل مشکلات اصـناف

مطلب و یا خبر تشکیل کمیته هـایی بـرای حـل مشکلات اصـناف از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رکنا: در جـلسه عـصر امـروز صنعت بـا نـمایندگـان اتـحادیه هـای صنفی مـقرر شـد تـا 4 کمیته متشکل از نـمایندگـان اصـناف بـرای بـررسی و حـل مشکلات پیش روی بـازاریان و اصـناف تشکیل شـود. .