شقیری و ژاکا بابت خوشحالی محروم نشدند/جریمه مالی در انتظار دو ستاره سوئیس

مطلب و یا خبر شقیری و ژاکا بابت خوشحالی محروم نشدند/جریمه مالی در انتظار دو ستاره سوئیس از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شادی پس از گل دو ستاره تیم ملی سوئیس پس از دیدار با صربستان محرومیت برای آن ها به همراه نداشت.