افزایش قیمت ها و وظیفه تحلیلگران

مطلب و یا خبر افزایش قیمت ها و وظیفه تحلیلگران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در طول ۸ سال اخیر، اقتصاد ایران یکی از دوره های بسیار دشوار خود را پشت سر گذاشته است که از منظر یک تحلیلگر اقتصادی کلان مشابه آن در گذشته وجود نداشته است.