ورود موقت ۹ قلم محصول کشاورزی محدود شد

مطلب و یا خبر ورود موقت ۹ قلم محصول کشاورزی محدود شد از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گمرک ایران از کاهش زمان صدور ۹ قلم محصول کشاورزی ورود موقت خبر داد.