آ ین وضعیت شیوع تب کنگو در کشور

مطلب و یا خبر آ ین وضعیت شیوع تب کنگو در کشور از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حسین عرفانی رئیس اداره مدیریت بیماری های منتقله از حیوان به انسانوزارت بهداشت با بیان اینکه تب کریمه کنگو بیماری آندمیک ( بومی) است، گفت: ایران روی کمربند جغرافیایی تب کریمه کنگو قرار دارد و در همین راستا…

آخرین جستجو ها