بررسی دیدار های سوم ایران در ادوار مختلف جام های جهانی/ ۳ ش ت و یک تساوی حاصل کار ملی پوشان

مطلب و یا خبر بررسی دیدار های سوم ایران در ادوار مختلف جام های جهانی/ ۳ ش ت و یک تساوی حاصل کار ملی پوشان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تیم ملی فوتبال ایران در ۴ دوره حضورش در جام جهانی، در دیدار های سوم خود صاحب یک تساوی و ۳ ش ت شده است.