بیماری کلیوی؛ پنهان کار، مرگبار اما قابل پیشگیری

مطلب و یا خبر بیماری کلیوی؛ پنهان کار، مرگبار اما قابل پیشگیری از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فشار خون بالا می تواند موجب جریان خون با نیروی بیشتر در گلومرول شود، که رگ های خونی ریز در کلیه ها برای پا ازی خون هستند. این آسیب ها به گلومرول ها، موجب مایع اضافی در رگ های خونی می شود و فشار را هرچه بیشتر افزایش می دهد. این آغاز یک چرخه معیوب مرگبار است.

آخرین جستجو ها