برندگان اجلاس ۱۷۴ اوپک چه انی بودند؟

مطلب و یا خبر برندگان اجلاس ۱۷۴ اوپک چه انی بودند؟ از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ان نفت و انرژی کشورهای عمده تولیدکننده نفت در اجلاس 174 اوپک، پس از سه روز مذاکره سخت، پیچیده و فشرده، سرانجام با رسیدن به توافق به پایان رسید. توافقی که در آن همه حاضران احساس برد داشتند. احساسی که بیش از هر چیزی بر حفظ توافق تثبیت سقف تولید نفت استوار بود.

آخرین جستجو ها