نامه دو عضو ارشد کنگره به خزانه داری : ایران را به لیست سیاه fatf بازگردانید

مطلب و یا خبر نامه دو عضو ارشد کنگره به خزانه داری : ایران را به لیست سیاه fatf بازگردانید از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
«اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به همراه «راب پورتمن» رئیس کمیته فرعی دائمی مجلس سنای در نامه به خزانه داری بر وم قرار گرفتن و حفظ نام ایران در فهرست سیاه پولشویی گروه…

آخرین جستجو ها