مجلس: انتظار بیشتری از این ت داریم/ همه در مشکلات امروز کشور سهم دارند

مطلب و یا خبر مجلس: انتظار بیشتری از این ت داریم/ همه در مشکلات امروز کشور سهم دارند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شفقنا- در ایران هنوز عده ای هستند که درگیر فاز انتخاباتی بوده و در تلاش هستند تا ت را ت یب کرده و مردم را نسبت به بدبین کنند. این گروه ها که هنوز در فاز مبارزات انتخاباتی هستند، مرتب نقد های بسیار تندی را علیه ت مطرح می کنند و از طریق تریبون همه اقدامات ت را زیر سوال می برند که این موضوع […]

آخرین جستجو ها