اخلاقیات مطرح شده در آثار سنایی در اخلاقیات جهانی مطرح است

مطلب و یا خبر اخلاقیات مطرح شده در آثار سنایی در اخلاقیات جهانی مطرح است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایرج شهبازی در نشست درس گفتارهایی درباره سنایی، بیان کرد : در کل جهان حدود 90 مسلک و ده ها مکتب بزرگ اخلاقی وجود دارد که اگر آمار بگیریم، اخلاقیاتی که سنایی از آن ها صحبت می کند، دقیقا در لیست اخلاقیات…