64 هزار پرونده در دادگستری اسان جنوبی مورد رسیدگی قرار گرفت

مطلب و یا خبر 64 هزار پرونده در دادگستری اسان جنوبی مورد رسیدگی قرار گرفت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس کل دادگستری اسان جنوبی گفت: سال گذشته در دادگستری اسان جنوبی 64 هزار و 980 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و این میزان نسبت به سال 95 حدود 2 درصد افزایش ورودی پرونده داشته است.

اطلاعات