غیبت دله الی در تمرینات انگلیس

مطلب و یا خبر غیبت دله الی در تمرینات انگلیس از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کاپیتان تیم ملی انگلیس به علت مصدومیت در تمرینات تیمش شرکت نکرد.

آخرین جستجو ها