از "دلار" غیررسمی چه خبر؟

مطلب و یا خبر از "دلار" غیررسمی چه خبر؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گرچه حدود دو ماه است که دلار تک نرخی شده، اما در هر صورت اکنون بازار ارز ایران حداقل با دو نرخ مسیر خود را پیش می برد.

آخرین جستجو ها