86 درصد از ک ن کار برای تامین معاش خانواده کار می کنند

مطلب و یا خبر 86 درصد از ک ن کار برای تامین معاش خانواده کار می کنند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تهران- ایرنا- عضو هیات علمی علوم بهزیستی و توانبخشی به وضعیت نامطلوب خانواده های ک ن کار و خیابان و بالا بودن نرخ بیکاری و اعتیاد در میان آنها اشاره کرد و گفت: 86 درصد از ک ن کار برای تامین…