مرکل در دیدار با پادشاه اردن در حمایت از ترامپ موضعی ضدایرانی گرفت

مطلب و یا خبر مرکل در دیدار با پادشاه اردن در حمایت از ترامپ موضعی ضدایرانی گرفت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
صدراعظم آلمان در دیدار با پادشاه اردن، در حمایت از مواضع ضدایرانی ایالات متحده، از ضرورت مقابله با «گرایش های خصمانه» تهران در منطقه سخن گفت.