ت بدهی شهرداری را پرداخت کند

مطلب و یا خبر ت بدهی شهرداری را پرداخت کند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اختلاف حس میان ت و شهرداری وجود دارد که شهرداری همیشه آن را مطالبه می کند اما ت هم اظهار می کند که بدهی ای ندارد. جزییات بیشتر در لینک

آخرین جستجو ها