ایران و توطئه های نفتی

مطلب و یا خبر ایران و توطئه های نفتی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همیت این دوره از نشست اوپک با توجه به وج امریکا از ، اتحاد روسیه و عربستان و اعمال محدودیت های جدید بین المللی برای ایران بیش از پیش افزایش یافته و این نشست را به یکی از ترین گردهمایی های…

آخرین جستجو ها