جام جهانی / موتور های هواپیمای تیم ملی عربستان هنگام فرود در روستوف آتش گرفت

مطلب و یا خبر جام جهانی / موتور های هواپیمای تیم ملی عربستان هنگام فرود در روستوف آتش گرفت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
موتور های هواپیمای حامل تیم ملی فوتبال عربستان سعودی که در حال انتقال این تیم به شهر روستوف نا دُنو بود، پیش از نشستن در فرودگاه این شهر آتش گرفت.