برخورد با عامل انتشار خبر در ایرانشهر

مطلب و یا خبر برخورد با عامل انتشار خبر در ایرانشهر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گروه جامعه: دادستان کل کشور با تکذیب ادعای مطروحه مبنی بر به تعدادی از بانوان در شهرستان ایرانشهر از پیگیری این موضوع در دادستانی کل و مراجع قضایی استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

آخرین جستجو ها