جزییات اولین جلسه دادگاه الهام فخاری

مطلب و یا خبر جزییات اولین جلسه دادگاه الهام فخاری از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مهدی ذاکری که پیش از این در مصاحبه ای دلیل شکایتش را نه تحقیق و تفحص از موسسه همشهری که نشر اتهام کذب از سوی فخاری نسبت به او و همکارانش اعلام کرده بود، امروز در دادگاه حاضر نشد و تنها ش از جانب او…